Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi Amalan Pembiayaan Peribadi dalam Kalangan Penjawat Awam di Melaka,Malaysia Abstract   PDF
Mohd Azam Yahya, Fatimah Nadirah Mohd Noor, Mohd Izzudin Mohd Noor, Nur Zafirah Muhammad Nor
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi AN INSIGHT INTO ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP-S) RESEARCH TREND Abstract   PDF
Muhammad Syahid Hasan, Zuhriah Ebrahim, Wan Hasrulnizam Wan Mahmood, Mohd Nizam Abd. Rahman
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi ANALISIS FATWA-FATWA PENDERMAAN MAYAT ORANG ISLAM UNTUK TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Abstract   PDF
Muhammad Ikhlas Rosele, Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anuar Ramli
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi ANALISIS KAEDAH TAGHAYYUR AL-HUKM BI TAGHAYYUR AL-ZAMAN WA AL-MAKAN (AL-‘URF) DALAM HUKUM ISLAM DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH Abstract   PDF
Muhammad Safwan Harun, Luqman Haji Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele, Abdul Karim Ali
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi ANALISIS KONTRASIF TASYBIH DAN ISTIA’RAH DENGAN SIMILE DAN METAFORA Abstract   PDF
Siti Fatimah Radzi, Harun Baharudin
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi ANALISIS PERMASALAHAN PELAJAR CACAT PENDENGARAN DALAM PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA Abstract   PDF
Nik Hassan Seman, Mustafa Che Omar, Abdullah Yusoff, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi APPLICATION OF ONLINE PAYMENT AT PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN Abstract   PDF
Nor Asiah Yaakub, Natasha Mazna Ramli, Nurul Aini Muhamed, Izlawanie Muhammad
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi ASSESSING HUMOUR APPRECIATION AMONG TERTIARY STUDENTS Abstract   PDF
Nursyafiqah Zabidin, Nor Afifa Nordin, Nurul Fatinah Dellah, Mimihayu Md Yusof, Wan Effa Jaafar
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi CABARAN INSTITUSI HISBAH DALAM DUNIA KONTEMPORARI SERTA USAHA-USAHA BAGI MEMPERKASAKANNYA Abstract   PDF
Muhammad Syahir Abu Bakar, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Kamaruddin Salleh
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi CHINESE DÉCOR AND MOTIFS IN THE INTERIOR DECORATION: A STUDY ON THE OLD MOSQUE IN MALACCA IN THE EARLY 18th CENTURY Abstract   PDF
Syaimak Ismail, Mohd Sufiean Hassan
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi CREATIVITY AMONGST FINAL YEAR STUDENTS OF POLYTECHNIC DIPLOMA Abstract   PDF
Aede Hatib Musta'amal, Nazaruddin Mohtaram, Norzanah Rosmin, Mohd Aswad Fakhruddin
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi FACULTY OF EDUCATION POSTGRADUATE STUDENTS’ SATISFACTION TOWARDS THEIR FACULTY Abstract   PDF
Nur Hamizah Ishak, Farah Nadzirah Khairuddin, Nur Shaziella Aziz
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ISLAM DI MALAYSIA SERTA LANGKAH-LANGKAH MENGATASINYA Abstract   PDF
Muhammad Syahir Abu Bakar, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Kamaruddin Salleh
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi GEO-LINGUISTIK BAHASA MELAYU DAN MIKRO-SISTEM PEMBENTUKAN KATA KERJA BERIMBUHAN AWALAN BER-, APITAN BER- …-AN DAN BER-…-KAN Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Musirin Mosin
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi GLOSSOPHOBIA: EVALUATING UNIVERSITY STUDENTS' SPEAKING ANXIETY IN ENGLISH ORAL PRESENTATIONS Abstract   PDF
Nurul Fatinah Dellah, Nursyafiqah Zabidin, Nor Afifa Nordin, Farah Hana Amanah, Mohd Amirul Atan
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi HAK PENGGUNA DALAM JUAL BELI TIKET PENERBANGAN: ANALISIS ISU SYARIAH BERTERASKAN INSTRUMEN KHIYAR Abstract   PDF
Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Mohamad Taqiuddin Mohammad, Mohd Anuar Ramli
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN KERJA GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU SEKOLAH AGAMA KERAJAAN JOHOR Abstract   PDF
Nurlaili Abd Wahab, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi HUBUNGAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL GURU BESAR DENGAN KOMITMEN KERJA GURU SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SEKOLAH RENDAH) DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Chitra A/P Sinnu @ Sinnatharai
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi JENAYAH SYARIAH GOLONGAN MAK NYAH: ISU DAN MASALAH PENGUATKUASAAN DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Mohd Arif Ariffin Abu Bakar, Siti Zubaidah Ramli
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KATA ADJEKTIF DALAM UJARAN MASYARAKAT BANJAR Abstract   PDF
Nur Hafizah Razali, Normaliza Abd Rahim
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEANEKARAGAMAN CIRI LARAS BAHASA KREATIF (SASTERA) DALAM PENULISAN NOVEL HUJAN PAGI Abstract   PDF
Siti Nor Atikaf Salleh, Nurfarhana Shahira Rosly, Nabillah Bolhassan, Asrul Azuan Mat Dehan
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEBERKESANAN HUBUNGAN GURU KELAS-MURID DALAM MERANGSANG KESEDARAN TERHADAP INTEGRASI ETNIK DALAM KALANGAN MURID DI BILIK DARJAH Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEPENTINGAN TAKWIM HIJRI DALAM PERMASALAHAN FIQH DI MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP PENGAMALAN PENGIRAAN TEMPOH HAWL DALAM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA Abstract   PDF
Radzuan Nordin, Ab Rahim Ibrahim
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi KESEDARAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KONSEP ZAKAT Abstract
Nor Suhaiza Md Khalid, Zarina Mohd Zain, Suzei Mat Nurudin, Suzzana Othman
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi KEYAKINAN PELANGGAN TERHADAP PENSIJILAN HALAL MENINGKATKAN KESETIAAN PELANGGAN DI DALAM INDUSTRI PERHOTELAN DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Hartini Adenan, Hamidah Norman
 
1 - 25 of 50 Items 1 2 > >>