Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL 'ULWAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN PEMAKAIANNYA DI MALAYSIA: ISU DAN CABARAN Abstract   PDF
Adam Badhrulhisham
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN AMALAN BAHAN BANTU PENGAJARAN GURU DALAM PENGAJARAN NAHU KURIKULUM BERSEPADU DINI SEKOLAH AGAMA Abstract   PDF
Farihah Hussain, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis, Mohammad Zamri Jusoh
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN AMALAN DAKWAH ZAKAT DI MELAKA : SATU TINJAUAN Abstract   PDF
Muhammad Norazam Nordin, Ahmad Faqih Ibrahim
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN ANALISIS CABARAN APLIKASI METODOLOGI MAU’IZAH AL-HASANAH DALAM DAKWAH Abstract   PDF
Mustafa Kamal Amat Misra, Mohd Hakim Arshad, Nurhanisah Senin, Ahmad Fauzi Mohd Shahar, Ahmad Faqih Ibrahim
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN ANALISIS INTERPRETASI MANHAJ AKIDAH AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMACAH DALAM AYAT-AYAT SIF?T Abstract   PDF
Mustafa Kamal Amat Misra, Kamal Azmi Abd Rahman, Abd. Hadi Awang, Nurhanisah Senin
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) ANALISIS PENGAMALAN HISBAH DALAM PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR DI PONDOK BUSTANUL ARIFIN BANTING SELANGOR Abstract   PDF
Muslihah Mazlan, Siti Nur Afiqah Shafie, Noor Azizah Jakaria
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN ANALISIS PENGAPLIKASIAN AMALAN QALBU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Abstract
Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN APLIKASI GAYA HIDUP HALAL SEBAGAI USAHA MENCAPAI MATLAMAT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LESTARI ISLAM Abstract   PDF
Siti Nur Aafifah Hashim, Muslihah Mazlan, Siti Nur Afiqah Shafie
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN ASPEK MUAMALAT DALAM KITAB MIR’AT AL-THULLAB KARYA SHAYKH ABDUL RAUF ALI AL-SINGKILI Abstract   PDF
Shahrul Hilmi Othman, Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Muammar Ghaddafi Hanafiah
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN BENTUK-BENTUK EMOSI REMAJA HAMIL LUAR NIKAH Abstract   PDF
Siti Aishah Yahya, Fariza Md.Sham
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) CONTINUITY OF MALACCA SULTANATE Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud, Abd Aziz A’zmi, Fazurah Mustaffa, Mohd Sufiean Hassan
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN CORPORATE GOVERNANCE OF ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA: A LITERATURE REVIEW Abstract   PDF
Norizan Samri, Roslina Hashim, Noor Azizah Jakaria, Rozita Baba
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN EMPLOYEE GREEN BEHAVIOUR (EGB) AT WORK: THE MODERATING EFFECTS OF ISLAMIC VALUES Abstract   PDF
Siti Norashikin Bashirun, Afrah Hayati Abdul Rahman, Masliza Mohd Razali, Norizam Lagiman
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH AGIHAN DANA ZAKAT MELEBIHI JUMLAH KUTIPAN PADA TAHUN 2014 HINGGA 2016 DI MAIPK : SATU ANALISA Abstract   PDF
Nurul Athirah Mohd Azmi, Muhammad Saiful Hadi Helme, Roslina Hashim
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN FAKTOR YANG MENDORONG INDIVIDU UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI Abstract   PDF
Mohd Azam Yahya, Muslihah Mazlan, Suhaimi Abu Hasan
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL 'ULWAN FARDHU ‘AIN SEBAGAI KERANGKA PEMBENTUKAN DISIPLIN PELAJAR DI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM Abstract   PDF
Muslihah Mazlan, Mohd Azam Yahya, Fatimah Nadirah Mohd Noor
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN FENOMENA KEBERHUTANGAN DI ZAMAN RASULULLAH Abstract
Izzuddin Abdul Aziz, Ahmad Azrin Adnan, Nor Azmat Ismail
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN FIQH JIHAD WANITA DALAM KONTEKS KONTEMPORARI: SATU ANALISIS Abstract   PDF
Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Nurul Khairiah Khalid, Mukhamad Khafiz Abd Basir, Mohd Farhan Abd Rahman, Ahmad Firdaus Mohd Noor
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Abstract
Nurul Athirah Mohd Azmi, Rahisam Ramli, Mohd Sabree Nasri, Rusyda Yahya
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN HADITH RIBA DALAM KITAB ‘UMDAH AL-AHKAM: ANALISIS PERSPEKTIF FIQH Abstract   PDF
Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah, Nor Fahimah Mohd Razif, Khairul Azhar Meerangani
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN Abstract
Nabihah Ismail @ Ghazali, Hamdi Ishak, Tengku Intan Zarina Tengku Puji
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN HALANGAN PELAKSANAAN SOLAT FARDHU DALAM KALANGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) PENGLIHATAN DI PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS) WILAYAH TERENGGANU Abstract
Nurul Asmak Liana Bakar, Hamdi Ishak, Tengku Intan Zarina Tengku Puji
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) HUBUNGAN KESUNYIAN DENGAN KETAGIHAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA SEMASA PANDEMIK COVID-19 Abstract   PDF
Atini Alias, Siti Haziqah Shaban, Siti Marhamah Kamarul Arifain, Aimi Khairunnisa Abdul Karim
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) HUBUNGAN PENGHAYATAN AGAMA DAN SOKONGAN SOSIAL TERHADAP TEKANAN DALAM KALANGAN MUALAF DI MELAKA Abstract   PDF
Siti Aishah Yahya, Norhasima Abdullah, Suzyliana Mamat, Atini Alias, Nor Azilah Johari
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN ILMU KOLONIAL DAN IMPAKNYA PADA PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA Abstract
Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ahmad Farid Abdul Jalal, Ab. Halim Ismail, Huzaimah Ismail, Nor Adina Abd. Kadir, Muhammad Ikhlas Rosele, Nur Kamilah Kamaruddin
 
1 - 25 of 83 Items 1 2 3 4 > >>