Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES LIBERALISME DALAM KONTEKS ASAS PEMBINAAN NEGARA MALAYSIA Abstract   PDF
Abd Aziz A’zmi
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES MENGENALPASTI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR SARJANA MUDA PSIKOLOGI, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM) Abstract   PDF
Muhamad Shafiq Mohd Razali, Noraini Abdol Raop
 
Vol 4, No 1 (2019): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PENELITIAN DINI DIALEK MELAYU KELANTAN (SUBDIALEK PASIR MAS, KELANTAN): FONEM VOKAL Abstract   PDF
Nur Faten Shahirah Mohd Razali, Radina Mohamad Deli, Muhammad Zaid Daud
 
Vol 4, No 1 (2019): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PENGARUH GAYA KEPIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI JURULATIH PUSAT CEMERLANG ANGKATAN TENTERA MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Ghazali Abdul Rahman, Wan Norhayati Wan Othman
 
Vol 5, No 1 (2020): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PENGARUH SIKAP TERHADAP PENERIMAAN TERHADAP PASUKAN KERJA DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Muhammad Fadzil Abdul Shukor, Fazurah Mustaffa, Mohd Sufiean Hassan, Norli Yusof, Tun Mastura Wan Lokman
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN HUBUNGAN TINGKAH LAKU YANG DIRANCANG TERHADAP PEMILIHAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Abstract   PDF
Mohd Sufiean Hassan, Noor Jeffri Abdul Wahab, Norli Yusuf, Siti Nurshahidah Sah Allam, Maizura Manshor, Abdul Rauf Hj. Ridzuan
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PENGURUSAN ASET: KAJIAN KES KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM) Abstract   PDF
Nor Hazanah Hj Miskan, Nurul Afiqah Abdul Rahman, Nurul Liyana Hussin, Farah Saniah Mohd Zabidi, Hamidah Ismail
 
Vol 5, No 1 (2020): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERANAN KESIHATAN MENTAL SEBAGAI MODERATOR TERHADAP KECENDERUNGAN BUNUH DIRI Abstract   PDF
Nurul Sofiah Ahmad Abd Malek, Noraini Abdol Raop, Mohd Sufiean Hassan
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT Abstract   PDF
Zaleha Damanhuri
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERBEZAAN KEMAHIRAN MOTOR BERDASARKAN JANTINA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN (MABC) Abstract   PDF
Noor Izzaidah Noramy, Siti Marhamah Kamarul Arifain
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (PAIDHL): EKSPLORASI FAKTOR Abstract   PDF
Noor Syaibah Shabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah, Syazwana Aziz
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERKEMBANGAN MAIN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK AWAL Abstract   PDF
Zaleha Damanhuri
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERLAKSANAAN AMANAH DALAM NASKHAH SULALATUS SALATIN Abstract   PDF
Salihahs Razak, Arba’ie Sujud, Salmah Jan Noor Muhammad, Adi Yasran Abdul Aziz
 
Vol 4, No 1 (2019): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PERSPEKTIF LITERASI MEDIA ASPEK ANALISIS DAN PENILAIAN: AMALAN INTEGRITI PENYERTAAN POLITIK GOLONGAN MUDA DI MEDIA SOSIAL Abstract   PDF
Mohd Sufiean Hassan, Siti Nurshahidah Sah Allam, Muhamad Hanapi Khamis, Mohd Hilmi Bakar, Dzaa Imma Abdul Latiff, Abdul Rauf Hj. Ridzuan
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PHYSICAL CHANGES AS PART OF MIDLIFE CRISIS: THE CASE OF URBAN MALAY WOMEN Abstract   PDF
Nurazzura Mohamad Diah
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES REALITI KEPELBAGAIAN KAUM KE ARAH PERPADUAN NASIONAL PASCA MERDEKA Abstract   PDF
Abd Aziz A’zmi, Farrah Wahida Mustafar, Aimi Khairunnisa Abdul Karim, Nurliana Suhaini
 
Vol 5, No 1 (2020): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SELF CONCEPT OF FEMALE ADOLESCENTS OFFENDERS IN JUVENILE DETENTION CENTERS IN TANGERANG, INDONESIA Abstract   PDF
Jesika Juliana, Zhooriyati Sehu Mohamad
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL SAINS SOSIAL @ MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SENARIO PENSTRUKTURAN PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA Abstract   PDF
Muhammad Zulazizi Mohd Nawi
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL CONSTRUCTION OF MASS MEDIA Abstract   PDF
Zakaria Siregar
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL MEDIA AND POLITICAL PARTICIPATION AMONG YOUNG PEOPLE Abstract   PDF
Mohd Sufiean Hassan, Siti Nurshahidah Sah Allam, Zuliani Mohd Azni, Mohd Hanapi Khamis
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL SAINS SOSIAL @ MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES SOKONGAN SOSIAL: HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN PEKERJA DI PERKESO, JOHOR Abstract   PDF
Noraini Abdol Raop, Nur Khalilah Saire, Sa’adah Md. Radzali
 
Vol 5, No 1 (2020): JOURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES TAHAP KECEKAPAN SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA BERDASARKAN KAEDAH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS Abstract   PDF
Rozita Baba, Zulkefly Abdul Karim, Mariani Abdul Majid, Noorasiah Sulaiman
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES TAHAP KECERDASAN EMOSI DALAM KALANGAN REMAJA DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Suzyliana Mamat
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES TAHAP KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN PENJARA Abstract   PDF
Suhaya Hj. Deraman, Siti Zubaidah Hj. Mohd Isa
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL SAINS SOSIAL@MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES TAHAP PENGHAYATAN AGAMA DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL TANPA NIKAH Abstract   PDF
Siti Aishah Yahya, Sidar Nasrun
 
26 - 50 of 57 Items << < 1 2 3 > >>