PERSEPSI REMAJA TERHADAP KEPATUHAN AGAMA IBU BAPA: KAJIAN LOKALITI DI MALIM, MELAKA

Ahmad Faqih Ibrahim, Ummi Nuwairah Norismail, Nor Rahayu Mujahid, Nur Najwa Hanani Abd Rahman

Abstract


Kajian ini dijalankan bagi mengetahui Tahap Kepatuhan Agama Ibu Bapa Remaja di sekitar Malim, Melaka. Kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan rekabentuk tinjauan dengan menjadikan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Bagi menjelaskan hasil kajian, item-item telah dibahagikan kepada dua aspek iaitu Kepatuhan Ibu Bapa Dari Aspek Kepatuhan Kepada Suruhan Agama dan Kepatuhan Ibu Bapa Dari Aspek Tingkah Laku Berlawanan Kepada Suruhan Agama. Hasil kajian mendapati bahawa nilai min keseluruhan bagi aspek kepatuhan ibu bapa kepada suruhan agama adalah 3.80, manakala kepatuhan ibu bapa dari aspek tingkah laku berlawanan kepada suruhan agama adalah 2.70.


Keywords


Pelajar,Remaja, Kepatuhan Agama

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.