HAK SUAMI DAN NAFKAH ISTERI DALAM TEMPOH PERKAHWINAN BAGI PASANGAN YANG MENGALAMI KECELARUAN PSIKOSIS

Nadiah Mohd Zin, Syazwana Aziz

Abstract


Pernikahan merupakan suatu ibadah yang menjadi tuntutan fitrah manusia dan satu keharusan di dalam Islam yang membawa kepada maksud sakinah, mawaddah dan rahmah. Tuntasnya, setiap pasangan yang bernikah dapat mengatur kehidupan mereka dengan baik, matang dan juga saling bertanggung jawab melalui pernikahan tersebut. Gangguan mental merupakan salah satu mudarat atau dharar yang bertentangan dengan maqasid syariah iaitu dari segi pemeliharaan akal. Di mana, pasangan yang mempunyai gangguan mental ini bukanlah dari segi keresahan dan juga kemurungan mereka yang tidak boleh diubati sehingga boleh menyebabkan kematian. Tekanan mental yang dimaksudkan dalam jurnal ini adalah bila mana, fungsi dan kehidupan seseorang itu terjejas terutamanya jika masalah tersebut tidak dirawat dengan baik. Justeru itu, artikel ini akan membincangkan mengenai implikasi kepada hak suami dan hak nafkah isteri daripada pasangan yang memiliki masalah ini dalam tempoh perkahwinan mereka menurut Undang-Undang Keluarga Islam. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian kes yang terdahulu, perpustakaan, artikel-artikel ilmiah dan lain-lain lagi bagi merealisasikan artikel ini. Artikel ini akan merumuskan bahawa Undang-Undang Keluarga Islam memperuntukkan perlindungan serta perlaksanaan terhadap nafkah isteri dan juga hak suami kepada setiap pasangan yang mempunyai hak selepas bernikah.

Keywords


Pasangan Mental, Psikosis, Nafkah Isteri, Hak Suami

Full Text:

PDF

References


Ahmad Ibrahim. (2014). Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Lexis Nexis, Sincere Service Centre Sdn Bhd.

Ab Alim Abdul Rahim & Kamarulzaman Kamaruddin. (2010). Psikologi Bilazim. Selangor. Utusan Publication & Distributor.

Ahmad Nazri Mohd Yusof. (2020). Nafkah tak luput walaupun isteri kerja, Wadah Pembaharuan Berita Harian (17 September 2020)

Che Zarrina Sa'ari. (2001). Jurnal Penyakit Gelisah (Anxiety Al-Halu') Dalam Masyarakat Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Psiko-Spiritual Islam. Jurnal Usuluddin, Bil 14 [2001] 1-22. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ester Lianawati. (2011). Penjabaran dampak-dampak psikisis kekerasan dalam rumah tangga (pasal 7 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT). Dampak Psikisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fakultas Psikologi UKRIDA Jakarta. https://www. researchgate. net/publication/341077987_Dampak_Psikis_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga . 7 Disember 2020.

Fatimah binti Ali. (2016). Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum Dan Realiti. Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016. 22 & 23 November 2016.

Haslin Baharin. (2014). Haram keluar rumah tanpa izin suami. Kuala Lumpur: Harian Metro. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)

Jal Zabdi Mohd Yusoff. (2006). Jenayah Keganasan Rumah Tangga, Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene. (1994) Abnormal Psychology in a changing world. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Mary C. Townsend. (2007). Psychiatric Mental Health Nursing. Fifth Edition. India: Jaypee Brothers Medical Publisher (P) Ltd.

Mazni Bt. Mat Junus. (2013). Penyakit Mental dan Perkahwinan. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). https://www. moh. gov. my/

Mohd Asri Zainul Abidin. (2019). Hukum isteri meninggalkan rumah suami kerana mudarat.

Perlis: Mufti Negeri Perlis.

Mohd Nasir bin Abdul Kadir. (2012), Penyakit Mental, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). https://www. moh. gov. my/

Nik Noraini Nik Badlishah. (1992). Undang-Undang Keluarga: Nafkah Dan Hak-Hak Kewangan Lain. Cetakan Pertama 1992. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Nur Aidaa Mohd Ali, Faudziah Yusof, Syazwana Aziz. (2019). Faktor-faktor penyebab penyakit skizofrenia: satu kajian kes. Malaysian Journal of Social Science. 4(1): 68-79.

Nur Heni. (2017). Kesehatan Mental Perspektif Zakiah Daradjat, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga. Indonesia: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Ponnusamy Subramaniam, Shazli Ezzat Ghazali. (2010). Psikologi Kehibaan, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Robiatul Adawiyah Mohd. (2016). Hak-Hak Isteri Dalam Perkahwinan Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah. Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, (USIM).

Rohanee Machae Abdul Basir Mohamad & Mutsalim Khareng (2015), Children Maintenance: The Rights in Islamic Family Law and the Law of Thailand, National University of Malaysia, Malaysia (UKM). Selangor: UKM.

Ruhaya binti Ismail. (2020). Keputusan Mahkamah dalam menentukan kes-kes yang melibatkan masalah mental. Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka. Temu bual 30

Oktober.

Sapora Sipon, Khatijah Othman, Othman Abdul Rahman. (2013). Stres Punca, Teori, dan

Pengurusan Efektif, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia,

Syh Noorul Madihah Binti Syed Husin, (2017), Gelagat Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Muslim Menurut Perspektif Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Utusan Malaysia Online. (2014) Jenayah Aniaya Isteri.

Zahazan Mohamed, (2018). Depan Saya Dia Garang, slot Addin. Harian Metro.

Zanariah Dimon. (2018). Tekanan Mental Dalam Perkahwinan Dan Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Keluarga Islam, 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018).

Zulkifli Mohamad Al-Bakri, (2014), Al-Fiqh al- Manhaji, Cetakan Kedua, Selangor: Darul Syakir Enterprise.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2017). Mengemas rumah tanggungjawab suami atau isteri?. Kuala Lumpur: Mufti Wilayah Persekutuan (MAIWP).

Zulkifli Mohamad Al-Bakri, (2017). Hukum menunaikan nafkah batin. Kuala Lumpur: Mufti Wilayah Persekutuan (MAIWP).

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2019) Wajibkah cerai isteri ikut kehendak ibu. Kuala Lumpur: Mufti Wilayah Persekutuan (MAIWP).

Rujukan Statut

Malaysia. (1950). Akta Perempuan Bersuami dan Anak-anak (Penguatkuasaan Nafkah) 1968 (disemak 2017). (Akta 794).

Malaysia. (1984). Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan). (Mengandungi Pindaan Terkini - P. U. (A)247/2002). (AKTA 303).

Melaka. (2002). Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002. (Enakmen 12 Tahun 2002)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.