Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 A CASE STUDY ON RETHINKING OUR PUBLIC SCHOOL EDUCATION: WHAT DO WE CHANGE? Abstract   PDF
Nor Izzuani binti Izhar, Nor Azilah binti Johari, Noorhidayah binti Abu Hasim, Abdul Muhaimin bin Abu Bakar, Ida Yulia binti Masman
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 ACHIEVEMENT IN ENGLISH LANGUAGE COURSES AND STUDENTS’ EXPOSURE TO THE LANGUAGE OUTSIDE THE CLASSROOM Abstract   PDF
Nor Ainee binti Idris, Noorhidayah binti abu Hasim, Ahmad Irfan bin Jailani, Nor Izzuani binti Izhar, Fahmi bin Md. Fisol
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang ALAM DAN BUDAYA MASYARAKAT MELAYU DALAM HIKAYAT PELANDUK JENAKA Abstract   PDF
Roslina Abu Bakar, Aone van Engelenhoven
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang ALIRAN PERJALANAN HIDUP MANUSIA DALAM SYAIR JAMAD AL-QIAMAT Abstract   PDF
Nadiatul Shakinah Abdul Rahman, Salmahjan Noor Muhammad
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA (MBM) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH DI MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Sahandri Gani Hamzah, Mohd Yusof Abdullah, Abdul Raof Hussin, Saifuddin Kumar Abdullah, Wong Kung Teck, Shahril Ismail
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 ANALISIS STILISTIK MELALUI PENGGUNAAN BAHASA DALAM NOVEL SASTERA INDIE: KARYA AZWAR KAMARUZAMAN Abstract   PDF
Mohd Khairul Adenan, Florence Gilliam Kayad, Muhammad Zaid Daud
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 EMANSIPASI WANITA DALAM SOSIAL MENERUSI NOVEL-NOVEL PILIHAN 1960-AN - 1990-AN Abstract   PDF
Nurhasmira binti Mat Rusok, Roslina binti Abu Bakar, Arbai'e bin Sujud, Rozita binti Mohamed Noor
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang GAMBARAN KEHENDAK WATAK ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM NOVEL LAMBAIAN KINABALU Abstract   PDF
Nor Afiza Mohd Nasir
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang HANG TUAH TIDAK BAHAGIA? MENCARI KEBAHAGIAAN DALAM DIRI WIRA MELAYU Abstract   PDF
Rahimah Hamdan
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 HUBUNGAN ANTARA TAHAP PENGUASAAN ASAS KOSA KATA ARAB DAN TATABAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MADRASAH TAHFIZ SEKITAR MELAKA Abstract   PDF
Nuraznan bin Jaafar, Mohd Zahimie bin Dzahid, Noor Adawiyah binti Ahmad Radzi, Akmarina binti Mohd Salwai
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 HUBUNGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI DAN PENGUASAAN KONSEP SAINS DENGAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH DI MELAKA Abstract   PDF
Faridah Hanim binti Ishak, Mohd Yusof bin Abdullah, Suhailah binti Ishak
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KEGEMILANGAN BAHASA MELAYU SEBAGAI LINGUA FRANCA Abstract   PDF
Hanis Izrin Mohd Hassan, Siti Mahani Angterian, Mohd Sharifudin Yusop
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 KELAINAN TERJEMAHAN DALAM TERJEMAHAN TEKS BAHASA INGGERIS KEPADA BAHASA MELAYU Abstract   PDF
Nur Munirah Mohamed Aziz, Rohaidah Kamaruddin
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KELUARGA BAHASA INDO-MALAYNESIA DAN PENGARUH BAHASA SANSKRIT DALAM MEMPERKAYAKAN PERBENDAHARAAN KOSA KATA BAHASA MELAYU Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstract   PDF
Mohd Sollah Mohamed, Mohammad Seman
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KESILAPAN STRUKTUR AYAT BAHASA MANDARIN DALAM KALANGAN PELAJAR PENUTUR NATIF Abstract   PDF
Hazlina Abdul Halim, Ang Lay Hoon, Hoon Koh Su Fan
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KIASAN DALAM NOVEL "CINTA SANG RATU" DARI SUDUT PRAGMATIK Abstract   PDF
Norhidayu Hasan, Zaitul Azma Zainon Hamza
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 KISAH SANG KANCIL DAN MEMERANG SEBAGAI PENERAPAN ADAB KEPIMPINAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK Abstract   PDF
Siti Fatimah binti Mamat, Roslina binti Abu Bakar, Arbai'e bin Sujud
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang KONSEP MAKNA DAN JENISNYA Abstract
Mat Taib Pa
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang KONSEP MAKNA DAN JENISNYA Abstract   PDF
Mat Taib Pa
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 KOSA KATA INDO-EROPAH, SEMITIK, SINO-TIBET DAN DARVIDIEN DALAM INTERNASIONALISASI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA UTAMA DUNIA DI ALAM MALAYNESIA Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU MURID TINGKATAN SATU (JUNIOR ONE LOYALTY), SEKOLAH MENENGAH PERSENDIRIAN KWANG HUA Abstract   PDF
Mohd Uzir Zubir, Rohaidah Kamaruddin, Sharil Nizam Sha’ri
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang MOTIVASI PELAJAR MOBILITI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA PERANCIS Abstract   PDF
Nuradibah Asbullah, Hazlina Abdul Halim
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 MOTIVASI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ARAB JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA (SMA JAIM) TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Nur Afifah binti Fadzil, Nur Aznan bin Jaafar, Roslida binti Saad, Ahmad Syukri bin Musa
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang PEMILIHAN BAHAN BACAAN ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM Abstract   PDF
Noor Adawiyah Ahmad Radzi, Nik Farhan Mustapha, Pabiyah Hajimaming @ TokLubok
 
1 - 25 of 43 Items 1 2 > >>